Start

2020-12-10 17:00 AKST

ICPC Asia Can Tho Regional Contest 2020 - Open

End

2020-12-10 22:00 AKST
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -524 days 19:35:49

Time elapsed

5:00:00

Time remaining

0:00:00

First to solve problem

Solved problem

Attempted problem

Pending judgement

Rk Team Slv. Time A B C D E F G H I J K L M
1
Aphelios + Ekko = Challenger
VNM 8 1102 1
18
1
264
2
39
1
148
1
0
4
211
2
122
1
200
1
--
2 Hidden user VNM 8 1210 1
7
2
233
2
53
2
133
1
5
7
271
2
45
1
263
3
--
3
team co vang imo va robot
VNM 7 1000 1
21
1
108
4
133
4
215
1
6
1
--
2
253
1
124
4 beta 7 1030 1
40
1
217
1
44
4
285
1
16
5
143
1
145
5 Tấn Phát Trần VNM 7 1039 1
75
1
90
3
--
1
198
1
11
5
287
1
164
1
134
6
3S : 2 Silver 1 Salman
IDN 7 1287 2
35
1
58
8
234
3
277
1
4
8
226
1
113
7 Wiwit Rifa'i IDN 6 585 1
41
1
71
1
128
1
13
2
200
1
112
8
gamma
VNM 6 726 1
31
1
--
1
39
3
233
1
5
5
136
1
162
9
Ru học sinh thi dạo
RUS 6 922 4
24
5
110
4
185
1
2
5
201
1
120
3
--
10 alpha VNM 6 1030 2
39
5
--
1
275
1
16
3
249
1
161
1
230
11
HSGS-CBN
VNM 6 1147 3
48
1
56
7
291
1
27
4
202
2
283
12 Zhuolin Yang USA 6 1211 4
298
2
--
1
138
1
4
5
271
3
101
2
199
13
Proof by Clarification
IDN 5 736 2
19
2
285
3
120
1
6
1
226
14
GURA
IDN 5 1031 3
23
10
154
3
--
1
12
9
274
2
168
15
FTU Knights
VNM 4 178 1
0
2
25
1
0
2
--
2
113
16
Big-O
VNM 4 535 3
29
1
--
13
--
1
2
3
119
3
265
17 Huy Nguyễn Vũ Đăng 3 154 1
31
3
66
1
17
2
--
18 Vernon Gutierrez PHL 3 201 2
30
4
59
3
--
1
32
2
--
19
VVV
IDN 3 275 4
96
2
96
1
3
2
--
3
--
2
--
20 Hieu Trinh VNM 3 379 5
81
2
197
1
1
21
HOlidayone
VNM 3 435 7
70
6
135
1
10
2
--
22 U+1F41E 3 836 8
237
5
--
1
172
1
287
23
Đen Đá Không Đường
2 32 1
13
1
19
24
CTU.Sleepless
VNM 2 173 1
115
4
--
1
58
25
Bugspelliarmus
2 449 12
219
1
10
26 Nguyen Truong VNM 2 542 1
267
6
175
27
ThreeWolves
VNM 2 630 10
125
4
265
28 Tran Dinh Oanh VNM 1 2 2
--
1
2
29 Phùng Minh Đức 1 14 3
--
1
14
30 Nguyễn Ngọc Dưỡng VNM 1 31 1
31
31
Ky tuc xa Khu A
USA 1 49 1
49
32 Nguyen Vo Minh VNM 1 79 1
79
33 respectthanh 1 83 1
83
34
boxer
BGD 1 90 3
--
1
90
35 Nguyễn Anh Tuấn VNM 1 194 1
--
1
194
36 Đức Trí Nguyễn 1 294 1
294
37 Pham Ngoc Hieu VNM 1 305 5
225
38
abc
IDN 0 0
38 Ahsan Uosmoy BGD 0 0
38 Anh Tuan 0 0 3
--
38
Burn_It_Down
BGD 0 0
38
Chicken.x.Attack
VNM 0 0
38
CHY AKAV
VNM 0 0
38 Dev Devyl 0 0 2
--
38 Md. Ibrahim Khandakar BGD 0 0
38 Nguyễn Đức Hạnh 0 0
38
Oulu
FIN 0 0
38 sajben semul 0 0 6
--
38 Tran Quang Thang 0 0
A B C D E F G H I J K L M
Solved / Tries 30/108
(28%)
5/9
(56%)
18/80
(22%)
1/14
(7%)
12/37
(32%)
33/38
(87%)
0/3
(0%)
0/0
(0%)
14/76
(18%)
18/34
(53%)
2/5
(40%)
2/3
(67%)
1/5
(20%)
Average tries 3.00 1.29 3.48 4.67 2.64 1.15 1.50 -- 4.22 1.70 1.67 1.50 1.67
Average tries to solve 3.00 1.40 2.83 8.00 2.67 1.15 -- -- 4.79 1.67 1.00 1.50 1.00